Breaking News

Ελβετία και Κίνα πιο κοντά πλέον

 


Η Ελβετία αναφέρεται στην πρώτη της στρατηγική συνεργασία με την Κίνα

Η ελβετική κυβέρνηση αναφέρει ότι μία από  τις προτεραιότητες που έχει πλέον είναι η ενίσχυση συνεργασίας με την Κίνα. Αυτή η στρατηγική έχει ως στόχο να δημιουργήσει «μεγαλύτερη συνοχή» στις σχέσεις της με το Πεκίνο, ακόμη και αν υπάρχουν «σαφείς διαφορές στις αξίες μεταξύ των δύο χωρών».

Η κίνηση έρχεται σε μια χρονική συγκυρία  που οι Ηνωμένες Πολιτείες επεξεργάζονται το δικό τους σχέδιο για την αντιμετώπιση της Κίνας. Ίσως μας βρεί αντίθετους με τέτοιες ενέργειες η Ελβετία, αναφέρουν οικονομικοί παράγοντες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Κίνα έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας μια μεγάλη διεθνή δύναμη τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά, σύμφωνα με Ελβετική κυβερνητική δήλωση. Η Κίνα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ελβετίας, υπάρχει μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και «δεκάδες κανάλια διαλόγου».

«Ωστόσο, υπάρχουν επίσης σαφείς διαφορές στις αξίες μεταξύ των δύο χωρών, και επομένως είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι η πολιτική έναντι της Κίνας είναι σαφής και συνεπής», δήλωσε ο Ελβετός εκπρόσωπος.


Ανθρώπινα δικαιώματα

Παρουσιάζοντας την εξωτερική πολιτική για την Κίνα (για το 2021-2024) στη Βέρνη, ο Ελβετός Υπουργός Εξωτερικών Ignazio Cassis δήλωσε ότι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εμπορικά συμφέροντα ήταν τα δύο βασικά ζητήματα που θα σηματοδοτούσαν τις διμερείς σχέσεις. Η Ελβετία θέλει μια ανεξάρτητη πολιτική της Κίνας, όπου αντιμετωπίζονται τα προβλήματα με συζήτηση, πρόσθεσε.

«Η προθυμία της Κίνας για διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει μειωθεί, ενώ η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα έχει επιδεινωθεί», δήλωσε ο Cassis σε δημοσιογράφους.

Ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα παραμένει το κλειδί για την Ελβετία. «Αυτό που είναι νέο είναι ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αντιμετωπιστούν σαν βάση για όλες τις διμερείς συμφωνίες», δήλωσε ο υπουργός.

Η Ελβετία είναι πρόθυμη να συνεχίσει τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα - ο οποίος σταμάτησε το 2018 - με την Κίνα, δήλωσε η κυβέρνηση. "Ένας δύσκολος διάλογος είναι καλύτερος παρά κανένας διάλογος", δήλωσε ο Cassi.

Ευημερία

Εκτός από την ειρήνη και την ασφάλεια, άλλοι βασικοί τομείς που περιγράφονται στη στρατηγική περιλαμβάνουν την οικονομική ευημερία που αφορά το εμπόριο, τις επενδύσεις, την προώθηση των εξαγωγών, την εκπαίδευση και την έρευνα, καθώς και τον τουρισμό. Εδώ η κυβέρνηση έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - ένα εμπόριο προβληματισμού - καθώς και την ανάγκη εκσυγχρονισμού της διμερούς συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών.

Εκστρατείες στην Ελβετία προτρέπουν την ελβετική κυβέρνηση να επαναδιαπραγματευτεί μια εξαετή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Κίνα για να προσπαθήσει να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Υπήρξαν εκτεταμένες αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης για κρατικά στρατόπεδα κράτησης στη βορειοδυτική Κίνα, για την καταστολή της μουσουλμανικής μειονότητας των Ουιγούρων.

Η βιωσιμότητα είναι επίσης ένα θέμα, όπως και η ψηφιοποίηση. «Αυτό είναι επίσης όπου εμφανίζονται προβλήματα που προέρχονται από διαφορετικές τιμές και συστήματα. Η Ελβετία υποστηρίζει έναν άθικτο ψηφιακό χώρο που διέπεται από τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Η Διεθνής Συνθήκη της Γενεύης για την ψηφιοποίηση πρόκειται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο εδώ », σημείωσε η κυβερνητική δήλωση.


Επιχείρηση, εκπαίδευση

Η ανταλλαγή πληροφοριών και ο συντονισμός πρέπει επίσης να βελτιωθούν για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των κυβερνητικών υπηρεσιών που ασχολούνται με την Κίνα. Η κυβέρνηση χαιρετίζει επίσης την ανταλλαγή μεταξύ άλλων παραγόντων και την πρόσθεση νέων προγραμμάτων ανταλλαγών, όπως εκπροσώπους επιχειρήσεων, ΜΚΟ  καθώς και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο μιας προσέγγισης «ολόκληρης της Ελβετίας», ανέφερε.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας θα ενημερώσει τώρα τις επιτροπές εξωτερικών υποθέσεων στο κοινοβούλιο για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί στο πεδίο αυτό της περαιτέρω στρατηγικής προσέγγισης της Κίνας.

Αντίδραση

Σε μια πρώτη αντίδραση, είπε η Ελβετική ΜΚΟ Society for Threatened People ότι η κυβέρνηση είχε «εκφράσει αρκετές ανησυχίες αλλά χωρίς τελικά να υπάρξουν συνέπειες για την Κίνα». Ανέφερε επίσης ότι η νέα πολιτική δεν προσφέρει εναλλακτική λύση στην «αλλαγή προς τον εκδημοκρατισμό μιας χώρας μέσω του εμπορίου» και ζήτησε ισχυρότερα μέτρα για την ανάπτυξη μιας «συνεκτικής πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίως για τη σύνδεση των τομέων της οικονομίας, της Δημοκρατίς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ωστόσο, η Ελβετική Ένωση Εμπορίου (SGV) χαιρέτισε τη στρατηγική ως «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση». Επίσης τόνισε ότι «οι παγκόσμιες αλλά και οι επιμέρους γεωπολιτικές προκλήσεις υποτιμήθηκαν γενικά μέχρι τώρα από την κυβέρνηση. Είναι καιρός να προχωρήσουμε»

 


Πηγή: China report


Ακολουθείστε μας στο facebook