Breaking News

Σκόπια και Ευρώπη τί Έγινε στην Αυστρία

 


Αυξημένη πίεση ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για τις θέσεις των Σκοπίων

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία η μεγαλύτερη συγκέντρωση σλαβικών μειονοτήτων στην ευρωπαϊκή ήπειρο, στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι των ''Μακεδόνων'' που ζουν στην Αλβανία και την Ελλάδα. Οι εκπρόσωποι των ''μακεδονικών'' μειονοτήτων στις χώρες αυτές, αλλά και ευρύτερα, προσπαθούν μέσω της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων (FUEN) να επηρεάσουν άμεσα το ευρωπαϊκό κοινωνικό και πολιτικό κοινό για να συμβάλει στην προώθηση των δικαιωμάτων τους, αλλά και στην προστασία των εθνικών και γλωσσικών ιδιαιτερότητες των ''Μακεδόνων'' που ζουν εκτός του ''μακεδονικού'' κράτους

ΟΙ ''ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ''  ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ... ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Πολλές φορές μέχρι τώρα, εκπρόσωποι της ''μακεδονικής'' μειονότητας από γειτονικές χώρες έχουν επισημάνει ότι σε συνθήκες όπου η ύπαρξη του ''μακεδονικού'' έθνους και οι εθνικές ιδιαιτερότητες της ''Μακεδονίας'' αρνούνται ανοιχτά, η ''Μακεδονία'' ως μητρικό κράτος όλων των ''Μακεδόνων'', ανεξάρτητα από το πού ζουν, υπομένει την βαναυσότητα. Εκφράζουμε το παράπονό μας για την σχεδόν καθόλου προσοχή στις προσπάθειά μας να επιτύχουμε ή να προωθήσουμε τα μειονοτικά μας δικαιώματα.

Κοινοποιήστε τις εκπομπές μας πείτε στους φίλους για το κανάλι των Ελλήνων της Ομογένειας. Εδώ δεν υπάρχουν πολιτικά κόμματα. Εδώ υπάρχει μόνο Ελλάδα. Μας τιμάτε και μας υποστηρίζετε με την εγγραφή σας

Οι ''Μακεδονικές'' Οργανώσεις τονίζουν επίσης ότι παρά το γεγονός ότι οι θεσμοί της  Δημοκρατίας της ''Μακεδονίας'' έχουν συνταγματική υποχρέωση να τους βοηθήσουν, κάτι που φαίνεται από την τροπολογία 36, άρθρο 1, η οποία αποτελεί ήδη αναπόσπαστο μέρος του Συντάγματος της Δημοκρατίας της ''Μακεδονίας'' και η οποία αναφέρει ότι: «Η Δημοκρατία προστατεύει, εγγυάται και λατρεύει τις ιδιαιτερότητες, την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του ''μακεδονικού'' λαού», καθώς και ότι «η Δημοκρατία φροντίζει την Ομογένεια του ''μακεδονικού'' λαού», αναγκάζονται να ενεργήσουν από μόνα τους για να επιβεβαιώσουν τις ''μακεδονικές'' εθνικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες μπορεί να εξαφανιστούν ως αποτέλεσμα ξένων επιρροών και αφομοίωσης ειδικά της Ελλάδας και της Αλβανίας.

Ελλείψει άμεσης υποστήριξης από τη μητρική χώρα, οι ''μακεδονικές μειονότητες'' αναγκάζονται να δράσουν μέσω  λόμπι και ενημέρωσης σε κανάλια στο YouTube και άλλες εναλλακτικές  πηγές ενημέρωσης, ενώπιον ευρωπαϊκών θεσμών και οργανισμών. Αυτό είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό για τους εκπροσώπους των ''μακεδονικών μειονοτήτων'' από τη Δημοκρατία της Αλβανίας και την Δημοκρατία της Ελλάδας, οι οποίοι προσπαθούν μέσω της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων (FUEN) να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα το ευρωπαϊκό κοινωνικό και πολιτικό κοινό, το οποίο μπορεί να βοηθήσει την προώθηση των δικαιωμάτων των ''Μακεδόνων'', αλλά και την προστασία των εθνικών και γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων των ''Μακεδόνων'' που ζουν εκτός του ''Μακεδονικού κράτους''.

Δείτε στο κανάλι μας στο YouTube την εκπομπή ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ με καλεσμένο τον Παύλο Αλτίνη Δικηγόρο

Στο πλαίσιο αυτό ήταν και οι τελευταίες δραστηριότητές τους στην Αυστρία, όπου πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη συγκέντρωση μειονοτήτων στην ευρωπαϊκή ήπειρο στο πλαίσιο του 25ου σεμιναρίου της ομάδας εργασίας των  μειονοτήτων στο FUEN. Η αναφερόμενη συγκέντρωση διοργανώθηκε από το FUEN, σε συνεργασία με το Κροατικό Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Πολιτικής, την Κροατική Πολιτιστική Εταιρεία στο Μπούργκενλαντ και την Κροατική Ακαδημαϊκή Λέσχη. Στη συνάντηση συμμετείχαν πολλοί εξέχοντες Ευρωπαίοι πολιτικοί, καθώς και 52 εκπρόσωποι από 12 ευρωπαϊκές χώρες.

Στο εν λόγω σεμινάριο συμμετείχαν πολλά διακεκριμένα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η Δρ Angelika Mlinar, Σλοβένη από την Αυστρία, η οποία είναι επίσης πρόεδρος της ομάδας εργασίας των σλαβικών μειονοτήτων στην Ευρώπη (AGSM), πρώην υπουργός αρμόδια για την ανάπτυξη, στρατηγικές υποδομής και τη συνοχή στη Σλοβενία. Επίσης είναι και πρώην ευρωβουλευτής, καθώς και η Όλγα Βόγκλαουερ, Σλοβένα από την Αυστρία και πολιτικός από το Κόμμα των Πρασίνων. Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της συγκέντρωσης ήταν οι συνομιλίες με τα μέλη του αυστριακού κοινοβουλίου, όπου συμμετείχαν όλοι οι εκπρόσωποι των εθνοτήτων

Δείτε εδώ την εκπομπή η ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ με τον Αλέξη Ντόνα καλεσμένος ο Νίκος Καραχάλιος

Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, δόθηκε έμφαση στην 

προστασία των εθνοτικών ομάδων, στην ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση, καθώς και σε δίγλωσσα εκπαιδευτικά μοντέλα και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από το μειονοτικό σχολικό σύστημα. Την όλη εκδήλωση υποστήριξε και διοργάνωσε η Λέσχη Βουλευτών των Πρασίνων. Στο πλαίσιο της αναφερθείσας συγκέντρωσης των σλαβικών μειονοτήτων στην Ευρώπη, οι συμμετέχοντες συζήτησαν διάφορα θέματα, όπως η εφαρμογή των δικαιωμάτων των εθνοτικών ομάδων ή η διατήρηση της γλώσσας, της εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης των μειονοτήτων.

Σε αυτές τις συναντήσεις και συζητήσεις, η Ευγενία Νατσουλίδου, εκπρόσωπος της οργάνωσης "Krste Misirkov (Κίνημα για την προώθηση της ''μακεδονικής'' μητρικής γλώσσας)" της ''μακεδονικής μειονότητας'' στην Ελλάδα, καθώς και ο Nikola Gjurđaj, πρόεδρος της ''Μακεδονικής Εταιρείας " Ίλιντεν» - με έδρα τα Τίρανα στην Αλβανία, παρουσίασαν τη θέση της ''μακεδονικής μειονότητας'', καθώς και τα προβλήματα που πλήττουν τους ''Μακεδόνες'' στην Ελλάδα και την Αλβανία. Ειδικότερα, ο Nikola Gjurdjaj παρουσίασε τη θέση των ''Μακεδόνων'' στην Αλβανία και τη θέση της ''μακεδονικής'' εταιρείας «Ilinden» - Τιράνων, καθώς και τα προβλήματα που πλήττουν τους ''Μακεδόνες'' στη Δημοκρατία της Αλβανίας. Η δράση της Ευγενίας Νατσουλίδου ήταν διαφορετικής φύσης, δηλαδή η εξοικείωση του ευρωπαϊκού κοινού με τη θέση των ''Μακεδόνων'' στην Ελλάδα.

Όσον αφορά τις τελευταίες προσπάθειες, ο Nikola Gjurdjaj λέει ότι θα συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους παρουσιαζόμενοι συνεχώς μπροστά σε ευρωπαίους εκπροσώπους και θεσμούς. Η ''Μακεδονική''  Εταιρεία «Ίλιντεν» - στα Τίρανα ασκεί συνεχείς πιέσεις στη διεθνή σκηνή για τα δικαιώματα των ''Μακεδόνων'' στη Δημοκρατία της Αλβανίας από την ίδρυσή της και σκοπός των τελευταίων συναντήσεων ήταν η προώθηση και η κινητοποίηση υπέρ της βελτίωσης των μειονοτικών δικαιωμάτων των ''Μακεδόνων'' στη Δημοκρατία της Αλβανίας.

Δείτε την εκπομπή μας με τον Αντώνη Πουλτουρτζίδη

- Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεχίσουμε ως μέλη της FUEN και της ομάδας εργασίας των σλαβικών μειονοτήτων στην Ευρώπη AGSM - λέει ο Nikola Gjurdjaj, πρόεδρος της ''Μακεδονικής'' κοινωνίας από τα Τίρανα.

Οι εκπρόσωποι της ''μακεδονικής'' μειονότητας επισημαίνουν επίσης ότι ελλείψει βοήθειας και στήριξης από τη μητέρα πατρίδα, ελπίζουν ότι οι δραστηριότητές τους ενώπιον του κοινωνικού και ευρύτερου ευρωπαϊκού κοινού θα καρποφορήσουν. Σύμφωνα με αυτούς, εάν ληφθούν υπόψη οι υπάρχουσες συνθήκες, η άσκηση πίεσης ενώπιον της Ευρώπης είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να συμβάλει στην προώθηση των μειονοτικών δικαιωμάτων των ''Μακεδόνων'', αλλά και στην προστασία των ''μακεδονικών'' εθνικών ιδιαιτεροτήτων από την αφομοίωση που προσπαθούν Ελλάδα, Αλβανία και Βουλγαρία. 

Πηγή  Εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας της Γειτονικής Χώρας


Σ.Σ. Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε πριν λίγες μέρες. Το κατεβάσαμε όμως.  Απειλή μηνύσεων από γνωστούς αγνώστους.....Να είναι καλά... το δημοσιεύουμε πάλι με αφορμή τον σύλλογο που ιδρύθηκε στην Φλώρινα. Τα σημεία στίξης για ευνόητους λόγους....Για εμάς - πιστεύουμε και για όλους τους Έλληνες-  θα είναι πάντα Σκόπια και Δημοκρατία των Σκοπίων. Δεν μας ενοχλούν οι μηνύσεις αλλά το Σημερινό Ελληνικό Κράτος επειδή είμαστε σίγουροι -ξέρουμε τι λέμε- για την εκδικητικότητά του απέναντι σε κάθε τι Λογικό σε κάθε τι Εθνικό σε κάθε τι Ελληνικό κι ας είναι ιστορικά εθνολογικά γλωσσικά και με όλους τους τρόπους αποδεδειγμένο. Σε αυτό το άρθρο που δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα της γειτονικής χώρας μπορείτε να δείτε τις στοχευμένες προσπάθειες της γειτονικής χώρας καθώς και τον συντονισμό που υπάρχει από κέντρα τα οποία ελέγχονται από διάφορες ''Υπηρεσίες''. Εδώ καταλαβαίνουμε γιατί ιδρύονται σύλλογοι και διάφορες ΜΚΟ οι οποίες έχουν στόχο την αρπαγή ολοκληρωτικά του ονόματος Μακεδονία απο την Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτό. Ο τελικός στόχος είναι η απόσπαση των Αλύτρωτων Πατρίδων κατ αυτούς..... που όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοούν. Λυπάμαι που δεν μπορώ να εμβαθύνω αλλά νομίζω ότι και ο πλέον αφελής καταλαβαίνει τι ξεκινάει σιγά σιγά και υποχθόνια αν και πλέον λειτουργούν φανερά και με θρασύτητα. Υποχθόνια είναι οι βλέψεις ''Απελευθέρωσης'' των εδαφών που θεωρούν ότι κατέχουμε οι Έλληνες, οι Αλβανοί και οι Βούλγαροι. Μακάρι οι Αλβανοί να καταλάβαιναν ότι ''εχθρός'' δεν είναι οι Έλληνες-το αντίθετο- αλλά κάποιοι άλλοι πιο ύπουλοι και πιο αποδεκτοί από τις Αλβανικές κυβερνήσεις. Οι μόνοι που ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει είναι οι Βούλγαροι μιας και ήταν ένας από τους Εμπνευστές του θεωρητικού μορφώματος  πρίν αρκετά χρόνια. Γνωρίζουν αυτές τις τακτικές  τις χρησιμοποίησαν πρώτοι αυτοί για αυτό και προσπαθούν να το προλάβουν. Εδώ στην Ελλάδα με τους προβληματικούς με τα ουδέτερα γένη με τα καρναβάλια που πρωταγωνιστούν δεν φαίνεται να ξυπνάμε. Αν διαβάσετε προσεκτικά την δημοσίευση αυτή των γειτόνων θα δείτε ότι με κανάλια στο YouTube προσπαθούν να περάσουν την άποψη και τα θέλω τους στην Ομογένεια τους παντού στον κόσμο. Ζητούν από την Ομογένεια τους να γίνει πιο διεκδικητική σχετικά με το δίκαιο του αγώνα τους......Αυτά τα κανάλια στο YouTube υποστηρίζονται οικονομικά απο ΜΚΟ και καταλαβαίνετε όλοι απο που ελέγχονται αυτές οι Οργανώσεις. Το σχέδιο είναι να διαμελισθεί η Πατρίδα μας. Όχι τώρα όχι άμεσα. Σιγά σιγα και με πρόγραμμα βάθους δεκαετιών. Ότι κάνει η Τουρκία. Οι Έλληνες της Ομογένειας δεν κοιμόμαστε -προσπαθούμε τουλάχιστον να μην- όμως στην Πατρίδα ακούει κανείς? Υπάρχουν δυνατές φωνές και στην Πατρίδα σίγουρα. Δυναμώστε τες. Μην ψηφίζετε αυτούς που σας κατέστρεψαν σας πήραν τα σπίτια και τις περιουσίες σας φτωχοποίησαν σας έκαναν επαίτες. Ποιά είναι η κυρία Ευγενία Νατσουλίδου ???? Βρείτε το εσείς....  Η Ελλάδα χρειάζεται μια Επανάσταση- έστω και μέσα από τις κάλπες- μια Κυριολεκτική Διάλυση και στήσιμο ξανά απο την Αρχή. Όχι στην Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. ΝΑΙ στην Άμεση Δημοκρατία. Κατάργηση Προέδρου Δημοκρατίας και στη θέση του Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας με δυνατότητα βέτο σε αποφάσεις της Βουλής για θέματα Εθνικής Ασφάλειας. Μόνο 51 βουλευτές όσοι και οι Νομοί της  Χώρας, περισσότερες υπηρεσίες Ασφαλείας, Ισχυρό Επαγγελματικό Στρατό, Εγχώρια Παραγωγή όσο το δυνατόν περισσότερων Αγαθών και πολλά άλλα που πρέπει να γίνουν. Πάνω από όλους και από όλα η Ελλάδα. Βάλτε τέλος στα μεγάλα πολιτικά κόμματα. Εισαγγελέας για έλεγχο πεπραγμένων και Φυλακή - Δήμευση Περιουσίας για τους πραγματικά Υπεύθυνους της σημερινής Κατάντιας Υπάρχουν Ελληνικά κόμματα που έχουν επαναστατικές  προτάσεις που μπορούν να πάνε την Ελλάδα εκεί που της Αξίζει. Όχι άλλες Απάτες. Φύγετε μακριά από τους κοπρίτες του ''Εμείς θα σας σώσουμε ψηφίστε μας πάλι''... Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε.

Κείμενο Κώστας Κανάκας (διαχειριστής) για το ellinesradio.gr 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ  Ελβετία Πρωτοφανής Έλλειψη Εργαζομένων Υψηλής Εξειδίκευσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ  Οι γερμανικές οφειλές και οι ντουφεκιές στον αέρα