Breaking News

Ελβετία Φυτοφάρμακα Τοξική Σχέση ή Απαραίτητο Κακό?

 


Ελβετία και φυτοφάρμακα: Τοξική σχέση ή απαραίτητο κακό;

Οι Ελβετοί ψηφοφόροι θα αποφασίσουν σύντομα εάν θέλουν μια ολοκληρωτική  απαγόρευση των συνθετικών φυτοφαρμάκων. Είναι αλήθεια οι ισχυρισμοί των υποστηρικτών και των επικριτών της απαγόρευσης; Και πώς τα φυτοφάρμακα επηρεάζουν πραγματικά τον πληθυσμό; Μια ματιά στα γεγονότα.

Στις 13 Ιουνίου 2021, Ελβετοί πολίτες θα ψηφίσουν για μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην απαγόρευση της χρήσης φυτοφαρμάκων στη χώρα. Οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας θέλουν να κάνουν παράνομη τη χρήση συνθετικών ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων και μυκητοκτόνων στον γεωργικό τομέα της Ελβετίας καθώς και για ιδιωτική ή εμπορική χρήση. Θέλουν επίσης να απαγορεύσουν τις εισαγωγές τέτοιων προϊόντων. 

Η επιτροπή κατά των φυτοφαρμάκων, η οποία εδρεύει στο γαλλόφωνο τμήμα της Ελβετίας, αποτελείται από επιστήμονες, νομικούς εμπειρογνώμονες και αγρότες που δεν έχουν άμεσο δεσμό με κανένα σημαντικό πολιτικό κόμμα. Ωστόσο, η πρωτοβουλία έλαβε κάποια πολιτική υποστήριξη, κυρίως από το Πράσινο Κόμμα, το οποίο υποστηρίζει ότι η χώρα  δεν έχει κάνει αρκετά για την καταπολέμηση της χρήσης φυτοφαρμάκων.  

«Σε μια διεθνή σύγκριση, η Ελβετία είναι στην καλύτερη περίπτωση στη μέση της παγκόσμιας κατάταξης όσον αφορά τη μείωση των φυτοφαρμάκων», υποστηρίζει το  κόμμα των Πρασίνων, στον ιστότοπό του. 


Ποσότητα έναντι ποιότητας

Αξίζει επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα πρότυπα πώλησης διαφορετικών τύπων φυτοφαρμάκων για να κατανοήσουμε καλύτερα τι συμβαίνει. Οι πωλήσεις ζιζανιοκτόνων μειώθηκαν για έξι συνεχόμενα χρόνια με τις πωλήσεις του αμφιλεγόμενου glyphosate να συρρικνώνονται κατά 63% σε διάστημα δέκα ετών. Τα πέντε καλύτερα φυτοφάρμακα με τις καλύτερες πωλήσεις το 2019 ήταν το θείο (μυκητοκτόνο), το παραφινέλαιο (εντομοκτόνο), το glyphosate (ζιζανιοκτόνο), το Folpet (μυκητοκτόνο στην αμπελουργία) και το Mancozeb (μυκητοκτόνο). Αξίζει να σημειωθεί ότι το θείο και το παραφινέλαιο επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία και χρησιμοποιούνται επίσης στη συμβατική γεωργία. 

Η Ελβετία μπορεί να είναι «μέτρια με περιθώρια βελτίωσης» στην παγκόσμια κατάταξη  ως προς την χρήση φυτοφαρμάκων,  αλλά τι σημαίνει αυτό για τον πληθυσμό της; Τα προφίλ τοξικότητας των φυτοφαρμάκων εμπίπτουν σε ένα ευρύ φάσμα κινδύνου για τον  καταναλωτή  και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) τα έχει ταξινομήσει πρόσφατα σχετικά με τη δυνατότητά τους να βλάψουν τον άνθρωπο. 

Όταν έγινε ταξινόμηση κινδύνου απο τον  Π.Ο.Υ. σε μια λίστα με 360 δραστικές ουσίες εγκεκριμένες στην Ελβετία, βρήκαμε 170 επικίνδυνες έως τοξικές. Η ανάλυση αποκάλυψε την παρουσία ενός φυτοφαρμάκου που ο Π.Ο.Υ. ταξινομεί ως «εξαιρετικά επικίνδυνο»: ο δραστικός παράγοντας bromadiolone, που πωλείται στην Ελβετία με την εμπορική ονομασία Arvicolon 200 CT. Χρησιμοποιείται σε δολώματα για να σκοτώσει ένα τρωκτικό που ονομάζεται water vole που θεωρείται παράσιτο στην κηπουρική και την αμπελουργία. Τέσσερις ουσίες εμπίπτουν στην κατηγορία «εξαιρετικά επικίνδυνων» (αμπαμεκτίνη, μεθομύλιο, τεφλουθρίνη,

Η Ελβετία καταφέρνει να μειώσει τη χρήση ορισμένων τύπων φυτοφαρμάκων στην εγχώρια γεωργία, αλλά δεν έχει αντιμετωπίσει τις εισαγωγές, κάτι που είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη. Έτσι συναντώνται τρόφιμα εισαγόμενα στην χώρα ενώ η χρήση των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για να παραχθούν αυτά, απαγορεύεται στην Ελβετία.  

Σύμφωνα με έρευνα από την ομάδα Public Eye, «περισσότερο από το 10% των εισαγόμενων τροφίμων που δοκιμάστηκαν από τις αρχές το 2017 περιείχαν κατάλοιπα φυτοφαρμάκων που απαγορεύτηκαν στην Ελβετία λόγω των επιβλαβών επιπτώσεών τους στην υγεία ή στο περιβάλλον» Στοιχεία από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ασφάλειας Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων έδειξαν επίσης ότι βρέθηκαν 52 απαγορευμένα φυτοφάρμακα στις δοκιμές του ίδιου έτους. Συνεπώς, ο κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών είναι πιθανό να υποτιμηθεί, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι εισαγωγές τροφίμων αλλά και των υποπροϊόντων αυτών.  

Ετυμηγορία: Κυρίως αλήθεια 

Με βάση τα διεθνή συγκριτικά δεδομένα, η Ελβετία βρίσκεται στη μέση της παγκόσμιας κατάταξης όσον αφορά τις πωλήσεις φυτοφαρμάκων και περιορίζει τη χρήση τους. Ωστόσο, έχει σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο στη μείωση κάποιου τύπου φυτοφαρμάκων (όπως τα ζιζανιοκτόνα) από ό, τι παλαιότερα. Το είδος των φυτοφαρμάκων που έχουν εγκριθεί για χρήση στη χώρα δεν είναι γενικά το πιο τοξικό και πάνω από το 40% των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πωλούνται μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βιολογική γεωργία. 

Κρυμμένοι κίνδυνοι 

Ένας παράγοντας κινδύνου που σπάνια λαμβάνεται υπόψη είναι η επιμονή ορισμένων φυτοφαρμάκων σε υπόγεια ύδατα και έδαφος. Σε μια ανάρτηση ιστολογίου ο Bernhard Wehrli, ένας Ελβετός καθηγητής  χημείας υδάτινων πόρων, αναφέρει το ζιζανιοκτόνο ατραζίνη που έχει απαγορευτεί εδώ και πολύ καιρό στην Ελβετία, αλλά μπορεί ακόμα να εντοπιστεί δεκαετίες αργότερα. Προειδοποιεί επίσης ενάντια στους μεταβολείς των φυτοφαρμάκων ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιο διαλυτοί στο νερό και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα ίδια τα φυτοφάρμακα. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι το μυκητοκτόνο chlorothalonil που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στην Ελβετία, αλλά για το οποίο η άδεια δεν έχει ανανεωθεί στην Ευρωπαϊκή Ενωση, λόγω πιθανών καρκινογόνων επιδράσεων. Μια πρόσφατη επιστημονική ανάλυση 31 δειγμάτων υπόγειων υδάτων βρήκε μεταβολείς χλωροθαλονίλης σε όλα αυτά και νέους μεταβολείς σε 20 από τα δείγματα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ιδιότητες αυτών των μεταβολιτών τους καθιστούν δύσκολο να φιλτράρουν ή να αποικοδομούν ακόμη και με πιο προηγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας νερού όπως ενεργό άνθρακα και όζον.  

Τέλος, υπάρχει ένας σπάνια αναφερόμενος παράγοντας που επηρεάζει την ποσότητα των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε κάθε διανυόμενο έτος: ο καιρός. Ενώ τεχνολογίες όπως τα ρομπότ ελέγχου ζιζανίων έχουν μειώσει την ποσότητα των ζιζανιοκτόνων, η εφαρμογή άλλων συνθετικών φυτοφαρμάκων όπως τα μυκητοκτόνα αλλάζει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Η Eva Reinhard, επικεφαλής του ελβετικού ερευνητικού οργανισμού Agroscope λέει ότι αυτό συμβαίνει επειδή σε ζεστά και υγρά περιβάλλοντα, οι μύκητες και τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται εκθετικά με αποτέλεσμα την υψηλότερη χρήση μυκητοκτόνων. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της πατάτας, ο Reinhard λέει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη ανθεκτικών ποικιλιών - αλλά εξαρτάται από την αποδοχή από το κοινό, των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων.   

«[Οι γενετικά τροποποιημένες πατάτες] είναι ανθεκτικές στο παθογόνο της μάστιγας και δεν χρειάζεται να ψεκάζονται», λέει. «Αντιμετωπίζουμε αντικρουόμενους στόχους: οι καταναλωτές θέλουν προϊόντα χωρίς φυτοφάρμακα, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι να δεχτούν γενετικά τροποποιημένα φυτά». Πηγή : swiss info


Ακολουθείστε μας στο facebook