Breaking News

Ελβετία και Ανάγκες για Εργαζόμενους απο το Εξωτερικό


Γιατί η Ελβετία χρειάζεται εργαζόμενους από το εξωτερικό

Η Ελβετία είναι ένα ελκυστικό μέρος εργασίας και η χώρα χρειάζεται ειδικούς. Αλλά οι άδειες εργασίας ίσως στο κοντινό μελλον να είναι δύσκολο να δοθούν.

Ως μια μικρή χώρα με πολλές μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, η Ελβετία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους εξειδικευμένους εργαζόμενους από το εξωτερικό. Σχεδόν το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού της Ελβετίας δεν διαθέτει ελβετικό διαβατήριο σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία.

Ωστόσο, κατά την τελευταία δεκαετία, υπήρξε μεγαλύτερη πίεση για τον περιορισμό του αριθμού των αλλοδαπών που επιτρέπεται να εργάζονται στη χώρα. Τα εργατικά συνδικάτα ανησυχούν ότι περισσότεροι εργαζόμενοι που προέρχονται από χώρες εκτός Ελβετίας, θα ασκήσουν πίεση στους μισθούς και θα δημιουργήσουν περισσότερο ανταγωνισμό για τις θέσεις εργασίας. Τα δεξιά κόμματα, βλέπουν τους περιορισμούς που επιβάλλονται ως προς την πρόσληψη ξένων εργατών, ως μέρος μιας ευρύτερης θετικής κίνησης για τον περιορισμό της εισροής αλλοδαπών.Όπως ορίζεται στη συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εργαζόμενοι από την ΕΕ και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην ελβετική αγορά εργασίας. Η κατάσταση για άτομα από τις λεγόμενες τρίτες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ινδία είναι πολύ διαφορετική.

Αφού οι Ελβετοί ψηφοφόροι ενέκριναν με δημοψήφισμα την πρόταση νόμου για τον περιορισμό της μαζικής μετανάστευσης το 2014, οι ποσοστώσεις επαναφέρθηκαν για υπηκόους τρίτων χωρών. Υπάρχουν περίπου 8.500 άδειες βραχυπρόθεσμης  εργασίας και διαμονής διαθέσιμες σε υπηκόους εκτός ΕΕ / ΕΖΕΣ κάθε χρόνο, οι οποίες διανέμονται στα καντόνια. Οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για αυτές τις άδειες πρέπει να αποδείξουν ότι κανείς από την Ελβετία ή την ευρύτερη περιοχή ΕΕ / ΕΖΕΣ δεν μπορούσε να βρεθεί με τα απαιτούμενα προσόντα, για να προσλάβουν ένα μη Ελβετό ή μη κάτοικο των πιο πάνω περιοχών.

Περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι η Ελβετία έχει έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων, ιδίως σε τομείς όπως η μηχανική, η πληροφορική και η ιατρική τεχνολογία. Μια μελέτη από τους οικονομολόγους της Ελβετικής τράπεζας  UBS εκτιμά ότι η Ελβετία θα έχει μια μικρή πτώση εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων σε δέκα χρόνια. Ορισμένοι πολιτικοί υποστηρίζουν επίσης ότι χωρίς εύκολη πρόσβαση σε κορυφαία ταλέντα, οι εταιρείες θα απομακρυνθούν από την Ελβετία και δεν θα την επιλέγουν ως χώρα για να κάνουν επενδύσεις σε νέες ή υπάρχουσες επιχειρήσεις.


Εν τω μεταξύ, η Ελβετία παραμένει ένα από τα πιο ελκυστικά μέρη για εργασία χάρη στους υψηλούς μισθούς και τις καλές συνθήκες εργασίας. Πολλοί αλλοδαποί, απόφοιτοι από ελβετικά πανεπιστήμια με τις δεξιότητες που χρειάζεται η χώρα, αγωνίζονται να βρουν εργοδότες πρόθυμους να περάσουν από τη διαδικασία αίτησης άδειας διαμονής. Κι αυτό γιατί δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα είναι επιτυχής η όλη διαδικασία μιας και η αίτηση  πρόσληψης, μπορεί πολύ εύκολα να απορριφθεί από το Καντόνι που έχει έδρα η εταιρεία.

«Ως αποτέλεσμα αυτού του κανονισμού, η οικονομία χάνει σχεδόν 3.000 εξαιρετικά περιζήτητους ειδικούς κάθε χρόνο», τονίζει ο Rudolf Minsch, επικεφαλής οικονομολόγος  ελβετικού επιχειρηματικού ομίλου.

Παρά το χαμηλό ποσοστό ανεργίας συγκρινόμενο με  διεθνή πραγματικότητα, η αλλαγή του ισχύοντος συστήματος ποσοστώσεων παραμένει πολιτικά αμφιλεγόμενη και με έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Ωστόσο, οι προοπτικές αλλάζουν αργά στη χώρα. Το 2020, οι Ελβετοί ψηφοφόροι απέρριψαν μια πρόταση προερχόμενη από δεξιό πολιτικό κόμμα, για την κατάργηση της Συμφωνίας Ελεύθερης Κίνησης Προσώπων με την ΕΕ, διατηρώντας ουσιαστικά την προνομιακή πρόσβαση της Ελβετίας στα ταλέντα στην Ευρώπη.


Η πανδημία κορανοϊού αποκάλυψε πόσο έντονες είναι οι ελλείψεις δεξιοτήτων και εξειδικευμένου προσωπικού, σε τομείς όπως η παραγωγή εμβολίων, προσθέτοντας ώθηση σε διάφορες κοινοβουλευτικές προτάσεις που στοχεύουν στη μείωση των περιορισμών για τους ξένους εργαζόμενους και στη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου συστήματος μετανάστευσης για την κάλυψη των κενών που άρχισε να υπάρχει στην είσοδο ‘’εργαζόμενων ταλέντων’’ στην Ελβετία.

 

Πηγή: swissinfo