Breaking News

Ελβετία και Μεταναστευτικές Συμφωνίες με Ελλάδα και Κύπρο


Η Ελβετία ολοκληρώνει τις μεταναστευτικές συμφωνίες με την Ελλάδα και την Κύπρο

Η Ελβετική κυβέρνηση ενέκρινε συμφωνίες μεταναστευτικής συνεργασίας με την Ελλάδα και την Κύπρο ως μέρος της οικονομικής συνεισφοράς της στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που πλήττονται έντονα από τη μετανάστευση.

Την Παρασκευή, δήλωσε η ελβετική κυβέρνηση ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία με τις δύο χώρες της ΕΕ σχετικά με τις αρχές και τα θέματα για την πρώτη φάση της πίστωσης πλαισίου μετανάστευσης, η οποία θα καλύψει την περίοδο 2022-2026. Η επιλογή των προτεραιοτήτων για τη δεύτερη φάση θα γίνει το 2024.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ

Τα ελβετικά ταμεία μετανάστευσης, τα οποία ανέρχονται σε 200 εκατομμύρια CHF (203 εκατομμύρια δολάρια) συνολικά, προορίζονται για τη στήριξη συγκεκριμένων κρατών μελών της ΕΕ που πλήττονται περισσότερο από τις μεταναστευτικές ροές. Η Ελβετία θα πληρώσει στην Ελλάδα 40 εκατομμύρια CHF και στην Κύπρο 10 εκατομμύρια CHF. Επιπλέον 20 εκατομμύρια CHF σχεδιάζεται για την Ιταλία, αν και η συμφωνία βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση.

Τα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των διαδικασιών ασύλου, των υποδομών, των εθελούσιων επιστροφών και των μέτρων ένταξης. Η πίστωση περιλαμβάνει επίσης ένα ταμείο ταχείας αντίδρασης ύψους 25 εκατομμυρίων CHF για χρήση σε καταστάσεις κρίσης που προκύπτουν από μια ξαφνική και μεγάλης κλίμακας εισροή μεταναστών. Αυτό το ταμείο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του πολέμου της Ουκρανίας.

Οι συμφωνίες αναμένεται να υπογραφούν έως τα τέλη του 2022. Η πίστωση πλαίσιο που αφορά την μετανάστευση διαφέρει από τις πληρωμές συμμετοχής της Ελβετίας προς την ΕΕ, οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αυτή είναι η δεύτερη ελβετική συνεισφορά, πίστωση πλαίσιο για την μετανάστευση: και αφορά συμφωνίες εφαρμογής με την Ελλάδα και την Κύπρο που εγκρίθηκαν από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας.

Παρακάτω παραθέτουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης. ''Βέρνη, 23.09.2022 - Στη συνεδρίασή του στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ενέκρινε τις συμφωνίες για την εφαρμογή της πίστωσης πλαισίου μετανάστευσης που συνήφθη με την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι συμφωνίες αυτές καθορίζουν ιδίως τις βασικές αρχές καθώς και τον θεματικό προσανατολισμό της μελλοντικής συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης μεταξύ της Ελβετίας και των δύο αυτών χωρών της ΕΕ. Θα πρέπει να υπογραφούν πριν από το τέλος του έτους για να έχουν νομική ισχύ''.

Η δεύτερη συνεισφορά της Ελβετίας σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αποτελείται από μια πίστωση πλαίσιο συνοχής και μια πίστωση πλαίσιο μετανάστευσης. Τα κονδύλια στον τομέα της μετανάστευσης ανέρχονται σε 200 εκατομμύρια CHF και προορίζονται να στηρίξουν τα κράτη μέλη της ΕΕ που επηρεάζονται έντονα από τις μεταναστευτικές ροές. Σε αντίθεση με τη πίστωση πλαίσιο συνοχής, η πίστωση πλαίσιο για τη μετανάστευση δεν περιορίζεται επομένως στα κράτη που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 (ΕΕ-13). Στον τομέα της συνοχής, οκτώ από τις δεκατρείς συμφωνίες εγκρίθηκαν από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο στις 31 Αυγούστου 2022.

Σε μια πρώτη φάση (2022-2026), η Ελβετία θα συνεργαστεί με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία στον τομέα της μετανάστευσης. Με τα δύο πρώτα κράτη οι συμφωνίες είναι έτοιμες να υπογραφούν, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Ιταλία. Οι χώρες αυτές επιλέχθηκαν με βάση κριτήρια όπως ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου ανά κάτοικο ή οι διαρθρωτικές ανάγκες που εντοπίστηκαν. Τα ποσά που διατέθηκαν ανέρχονται σε 40 εκατ. φράγκα για την Ελλάδα, 20 για την Ιταλία και 10 για την Κύπρο, η οποία θα επωφεληθεί επίσης από 5,2 εκατ. φράγκα από την πίστωση του πλαισίου συνοχής. Η επιλογή για τη δεύτερη φάση (2025-2029) θα γίνει το 2024.

Θεματικές περιοχές

Σκοπός της πίστωσης πλαισίου μετανάστευσης είναι η ενίσχυση των δομών για τη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ευρώπη. Οι θεματικοί τομείς που μπορούν να υποστηριχθούν αφορούν τις διαδικασίες ασύλου, τις υποδομές, την υποβοηθούμενη οικειοθελή επιστροφή και επανένταξη, καθώς και μέτρα ένταξης για την καταπολέμηση της παράτυπης δευτερεύουσας μετανάστευσης. Η Ελβετία έχει αναγνωρίσει την τεχνογνωσία σε αυτούς τους τομείς και, ως εκ τούτου, θα είναι σε θέση να προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία ως εταίρος, επιτρέποντας παράλληλα στα ενδιαφερόμενα κράτη να καλύψουν τις ανάγκες προτεραιότητας τους.

Εκτός από τα προγράμματα διμερούς συνεργασίας, η πίστωση πλαίσιο μετανάστευσης παρέχει ένα ταμείο ταχείας αντίδρασης ύψους 25 εκατομμυρίων CHF. Αυτό το ταμείο καθιστά δυνατή την παρέμβαση σε περίπτωση κρίσης που προκύπτει από ξαφνικές και μεγάλης κλίμακας μεταναστευτικές μετακινήσεις στις χώρες της ΕΕ. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία. Το SEM υποστηρίζει ένα πρόγραμμα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM) στην Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Τσεχική Δημοκρατία με στόχο την κάλυψη των επειγουσών αναγκών των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία.

Βοήθεια προς το συμφέρον των ευρωπαϊκών χωρών

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η Ελβετία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για αλληλεγγύη με χώρες της ΕΕ που υπόκεινται σε ιδιαίτερη μεταναστευτική πίεση, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Αυτές οι χώρες πρέπει επίσης να αναλάβουν σημαντικές υποχρεώσεις όσον αφορά την εγγραφή και τη στέγαση των μεταναστών. Η συμβολή της Ελβετίας είναι προς το συμφέρον όλων των ευρωπαϊκών χωρών.

Πηγή swiss news


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ  Η Χώρα που Τρώει τα Παιδιά Της 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ  Επιβραδύνει η Ελβετική Οικονομία
Μην Χάσετε την εκπομπή μας Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ με τον Αλέξη Ντόνα


Εκπομπή ΠΑΝΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑ με τον Αντρέα Σαλμανίδη

Εκπομπή ΑΛΛΑΞΕ ΓΝΩΜΗ με τον Αντώνη Παπαντωνίου